Ochrona danych osobowych

W celu wypełnienia obowiązku wynikającego z art. Art. 24. 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. 2016 r. , poz. 922) – zwaną dalej UODO, informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Kanu Nature Sp. z o.o., 76-024 Świeszyno 39(zwany dalej ADO).

2. Dane osobowe, w szczególności imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, przetwarzane są przez ADO w celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez Konsumenta zamówień, a także w celu ewentualnego rozpatrywania składanych przez Konsumenta reklamacji oraz zwrotu świadczeń w przypadku odstąpienia od umowy (zwrotu towaru) – podstawą prawną przetwarzania tak zebranych danych stanowi art. 23 ust. 1 pkt. 3 UODO.

3. Powierzane Sklepowi dane osobowe nie są udostępniane ani odsprzedawane podmiotom trzecim chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić realizację usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Konsumenta zakupów w Sklepie.

5. Właściciel danych ma prawo wglądu do swoich danych, prawo ich poprawiania oraz prawo żądania ich usunięcia.