Regulamin Sklepu Internetowego

 

Kanu NATURE SKLEP

1. Dane właściciela sklepu
Sklep internetowy Kanu NATURE SKLEP pod adresem www.kanu.com.pl jest prowadzony przez firmę: Kanu NATURE Sp. z o.o. Świeszyno 39, 76-024 Świeszyno, posiadającą numer identyfikacyjny NIP: 4990658610, REGON 365030389. 2. Realizacja zamówienia
a) Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność towaru w magazynie. Ze względu na dużą rotację towarów w magazynie oraz fakt, że strona internetowa Kanu NATURE SKLEP po adresem www.kanu.com.pl jest aktualizowana raz w tygodniu istnieje możliwość, że towar dostępny w sklepie internetowym w momencie wpłynięcia zamówienia może być już sprzedany. Firma Kanu NATURE Sp. Z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia w takim przypadku od sprzedaży poszczególnych produktów z zamówienia, o czym Klient jest informowany drogą mailową w ciągu 3 dni od daty wpłynięcia zamówienia. Klient podejmuje wtedy decyzję o jego dalszej realizacji (częściowa realizacja lub anulowanie zamówienia).

b) W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Kanu NATURE SKLEP zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem.

c) Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon VAT. Na życzenie Klienta wystawiona zostanie faktura VAT. Dokument sprzedaży (paragon lub faktura VAT) wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie towary wybrane do zamówienia są skompletowane i gotowe do wysyłki.

3. Dostawy
Zamówienie dostarczane jest na wskazany w zamówieniu adres za pośrednictwem Kuriera GLS.

4. Formy płatności:
a) przedpłata na konto,
Koszt wysyłki paczki to: 20,00 zł. brutto 

b) dotpay.pl,
koszt wysyłki paczki to: 20,00 zł brutto.
c) za pobraniem,
koszt wysyłki paczki to: 25,00 zł brutto.

Należność za przesyłkę niezależnie od wybranej formy płatności należy dokonać na poniższy numer konta:
Kanu NATURE Sp. z o.o. Świeszyno 39, 76-024 Świeszyno
mBank 62 1140 2004 0000 3202 7652 8883.
W opisie przelewu należy podać numer zamówienia. Wysyłki z formą płatności: za pobraniem odbierane są z magazynu przez Kuriera GLS następnego dnia roboczego po dniu wpłynięcia zamówienia.
Wysyłki z formą płatności: przedpłata, dotpay.pl realizowane są jest po wpłynięciu należności za zamówiony towar na konto firmy Kanu NATURE Sp. z o.o.
Jeśli w ciągu 7 dni roboczych nie zostanie zaksięgowana wpłata na konto - zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

5. Czas realizacji
a) Termin realizacji zamówienia przez firmę Kanu NATURE Sp. z o.o., Świeszyno 39 wynosi max 3 dni robocze.W przypadku braku towaru klient jest o tym informowany za pomocą poczty elektronicznej. 


b) Firma Kanu NATURE Sp. z o.o., Świeszyno 39 zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, jeśli okaże się, że w dniu wpłynięcia zamówienia produkt jest niedostępny. O braku towaru Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną. 

c) czas dostawy przez Kuriera GPS - 2-3 dni robocze.

6. Koszty
Wszystkie ceny podane w Kanu NATURE SKLEPIE są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają kosztów przesyłki.
Koszty przesyłki podano osobno w pkt. 4 “Formy płatności”.


7. Prawo odstąpienia od umowy
Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.) mają Państwo prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
· w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas
· listownie na adres: Kanu NATURE Sp. z o.o., Świeszyno 39, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie.
· elektronicznie na adres: sklep@kanu.com.pl, lub sekretariat@kanu.com.pl
· telefonicznie, nr tel.: +48 94 346 58 68 lub +48 505 185 489,
o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Można go pobrać kliknąć TUTAJ.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
· listownie na adres: Kanu NATURE Sp. z o.o., Świeszyno 39, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie.
Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
Zwracany towar należy odesłać na własny koszt, razem z otrzymaną fakturą lub paragonem, na adres siedziby firmy Kanu NATURE Sp. z o.o., Świeszyno 39, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie.

NIE ma możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w przypadku:
· świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
· w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8. Prawo do rękojmi.
Jeżeli dokonują Państwo zakupów w Sklepie jako Konsumenci (tzn. osoby fizyczne wykonujący czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.) Mają Państwo prawo do rękojmi, co oznacza, że jako sprzedawca ponosimy odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową.
Prawo do rękojmi WYŁĄCZONE jest wobec Przedsiębiorców.

Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:
Wady fizycznej, która jest niezgodnością produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:
§ nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć
§ nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę,
§ nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
§ została wydana kupującemu w stanie niezupełnym.
Wady prawnej która może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:
§ jest własnością osoby trzeciej;
§ jest obciążony prawem osoby trzeciej;
§ cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu;

Termin do skorzystania z prawa do rękojmi wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia:
w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.

Przy czym przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.
W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
Jeżeli Sklep zataił podstępnie wadę sprzedanego produktu mogą Państwo wystąpić z rękojmią nawet po upływie powyższych terminów.

W sytuacji wystąpienia wady mają Państwo możliwość złożyć do naszego Sklepu reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
§ wymiany towaru na nowy;
§ naprawy towaru;
§ obniżenia ceny – z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona;
§ odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Aby skorzystać z prawa do rękojmi, konieczne jest przekazanie informacji w dowolnej formie, wraz z dokładnym opisem wady, poprzez:
· listownie na adres: Kanu NATURE Sp. z o.o., Świeszyno 39, 76-024 Świeszyno, woj. zachodniopomorskie.
· elektronicznie na adres: sklep@kanu.com.pl, lub sekretariat@kanu.com.pl
· telefonicznie, nr tel.: +48 94 346 58 68 lub +48 505 185 489

Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego jednak nie stanowi to warunku do przyjęcia reklamacji kliknij TUTAJ.
Jako sprzedawca mamy obowiązek ustosunkowania się do Państwa żądań w ciągu 14 dni. Brak naszej odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji jako zasadnej.
Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Państwa adres e-mail.
W razie zwrotu pieniędzy lub różnicy ceny, Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

9. Postanowienia końcowe
a) Firma Kanu NATURE Sp. z o.o. Świeszyno 39 gwarantuje ochronę danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997. Nie udostępniamy danych osobowych osobom trzecim, instytucjom i innym firmom. 


b) Informujemy, że informacja w polu z ceną 0,00 zł. oznacza, że taki towar jest na chwilę obecną niedostępny i wkrótce pojawi się w sprzedaży detalicznej.
c) Wszelkie wątpliwości prosimy wpisywać w polu [INFORMACJE DODATKOWE].


d) Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających w umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy. 


e) W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.
f) Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują po upływie 30 dni od daty zamieszczenia ich na stronie sklepu internetowego www.kanu.com.pl. Przez okres, o którym mowa powyżej, na stronie sklepu internetowego publikowane jest dotychczasowe i nowe brzmienie Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie zmiany Regulaminu obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia zawarcia umowy.
Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia: (a) okoliczności Siły Wyższej, (b) zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do świadczenia usług drogą elektroniczną lub transakcji zawieranych na odległość, (c) zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej usług lub zmiany oferty Sprzedających zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty.
Usługodawca powiadomi Kupującego o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Kupującego w okresie realizacji złożonego przez niego zamówienia. Kupujący będą związani postanowieniami nowego Regulaminu, o ile nie wypowiedzą go w terminie trzydziestu dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Zmiana Regulaminu w zakresie, w jakim odnosi się do Umów Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar, nie zmienia treści Umów Sprzedaży lub umów świadczenia usług w ramach Produktów innych niż Towar zawartych przed zmianą Regulaminu oraz w związku z Zamówieniami, które zostały złożone przed zmianą Regulaminu.

Siła Wyższa - zdarzenie zewnętrzne niezależne od stron stosunku prawnego, którego wystąpienia strona, która dotknięta została działaniem Siły Wyższej, nie mogła rozsądnie przewidzieć i którego wystąpieniu nie mogła zapobiec, a które uniemożliwia tej stronie trwale albo przejściowo wykonywanie jej praw lub obowiązków, w szczególności na gruncie danego stosunku prawnego.

Serdecznie zapraszamy do zakupów
Kanu NATURE SKLEP